Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 18 juni 2014

D66 is voor effectiever drugsbeleid

Hoogeveen – Aankomende donderdag vindt een debat plaats over de nieuwe beleidsregels rondom soft- en harddrugs. Het college van B&W wil met het nieuwe drugsbeleid hard ingrijpen. D66 Hoogeveen is het voor een groot deel oneens met dit collegebeleid en betwijfeld zelfs het effect ervan. D66-raadslid Peter Scheffers en D66-voorzitter Niels Strolenberg stellen dat het college een te smalle kijk heeft op het drugsbeleid in Hoogeveen.

One strike you are out
“D66 Hoogeveen vindt dat sluitingsbevoegdheid alleen in ernstige gevallen mag worden gebruikt. Daarvan is geen sprake als alleen softdrugs zijn aangetroffen. Het college neemt hier een te grote beleidsvrijheid door soft- en harddrugs op één hoop te gooien. Een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland zet dit punt kracht bij”, zo stelt Peter Scheffers.

Bovendien ziet D66 dat het beleid haaks staat op het collegeprogramma ‘Kijken in Kansen’ met betrekking tot zorg voor kinderen. Strolenberg: “In het collegebeleid is geen enkele waarborg ingebouwd voor het beschermen van kinderen die worden uitgezet. Het college heeft afspraken gemaakt met politie en Openbaar Ministerie over hoe om te gaan met drugs in woningen, maar verzuimd bescherming te regelen voor situaties waar kinderen betrokken zijn. Deze kwetsbare kinderen komen klakkeloos op straat te staan”.

College heeft smalle kijk op drugsbeleid
“Het beleid moet breder getrokken worden door decriminalisering van softdrugs en het aanpakken van gevaarlijke situaties”, stelt Scheffers. “Uiteraard is D66 voor het tegengaan van gevaarlijke situaties en bij overtreding van de wet zal moeten worden gehandhaafd”. Scheffers: “Het college verwacht dat dit nieuwe beleid op termijn leidt tot minder illegale kweek en drugsverkoop. D66 is het hiermee oneens en betwijfeld het effect ervan”. “Want”, zo verwacht Strolenberg, “de veranderingen in het beleid zullen waarschijnlijk niet het cannabisgebruik beïnvloeden, maar wel invloed hebben op waar cannabisgebruikers hun cannabis kopen. Bovendien zal de kweek op andere plekken opkomen. Het drugsbeleid van het college is dan ook niet alleen ineffectief maar het werkt ook nog averechts”. Voor D66 is het van belang dat recht gedaan wordt aan de grote verschillen tussen de verschillende drugssoorten en vindt dat het college met het uitdragen van dit beleid drugs onterecht criminaliseert. “Het college heeft een smalle kijk op het drugsbeleid in Hoogeveen”, zegt Scheffers. “Voor wat betreft het drugsbeleid gaat D66 verder en kijkt vooruit. Wij zijn voor beleid dat cannabisgebruikers niet in aanraking brengt met (georganiseerde) criminaliteit en voor beleid dat betere bescherming biedt aan de gezondheid van mensen. Oftewel, we zijn voor effectiever drugsbeleid in onze gemeente”.