Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 11 juli 2017

D66: WMD, een heldere verantwoording

Midden vorig jaar werd duidelijk dat de buitenlandse projecten van de WMD voor forse verliezen zorgde. Nadat duidelijk werd hoe groot dat verlies was (13 miljoen) is onderzoek verricht hoe het zo ver kon komen.

Zeer tegen de wens van D66 in moesten de resultaten van die onderzoeken 10 jaar geheim blijven. Er is slechts één reden dat geheimhouding een korte tijd aan de orde kan zijn: om mogelijk vervolgonderzoek niet in de wielen te rijden. Naar onze mening werd alleen al door de periode van 10 jaar niet aan die eis voldaan. Dat mensen “in vertrouwelijkheid” met de onderzoekers hebben gesproken kan voor openbaar bestuurders al helemaal niet als reden gelden.

Inmiddels is op de Algemene vergadering van Aandeelhouders van de WMD van 7 juni jl. door “de aandeelhouders” een sterk advies gegeven:

  • Pleeg hoor en wederhoor
  • Laat het besluit over het aanspreken van oud-bestuurders aan nieuwe toezichthouders

Met het eerste deel van het advies kunnen wij het alleen maar van harte eens zijn.

Wat betreft het tweede punt: hiermee dreigt het vertrouwen in de overheid ondermijnt te worden. D66 Hoogeveen  wil dan ook niet afwachten wat de nieuwe toezichthouders op dit punt gaan doen. Daarbij komt dat ons onder meer het geluid heeft bereikt dat “het zeer kostbaar zal zijn de 26 oud-bestuurders juridisch aan te spreken” wat een motivatie zou zijn om dat dan maar niet te doen. Anders gezegd “we vervolgen alleen mensen als het financieel de moeite waard is”? Niet als het aan D66 Hoogeveen ligt.

Het aanspreken op verantwoordelijkheid is eerst een morele kwestie, en dan een financiële. Uiteraard moet het doel en de middelen in verhouding staan. Waar het echter het belang van vertrouwen in de overheid betreft zijn die middelen niet snel te groot. En financieel rendement mag  zeker in strafzaken nimmer een overweging zijn. Tenslotte geven we op dit punt mee dat het niet verplicht is *alle* voormalige bestuurders juridisch aan te spreken.

D66 Hoogeveen dient dan ook een motie in die de druk op de ketel moet zetten en houden, zodat bestuurders publiekelijk verantwoording afleggen.

Lees hier de (concept) Motie D66 WMD een heldere verantwoording