Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 15 september 2017

D66: “informatie aan omwonenden over AZC/EBTL moet beter”

In juli 2017 heeft D66 Hoogeveen vragen gesteld over de vestiging van een EBTL (extra begeleiding en toezicht locatie) bij het AZC  in Hoogeveen. Vanaf december 2017 vangt het AZC in Hoogeveen een groep van circa 50 asielzoekers op in de EBTL.

Het College van B&W beantwoorde onlangs onze vragen. Met de beantwoording is veel duidelijk geworden maar op één essentieel punt verschillen wij van mening met het College, namelijk: waar het College meent dat schriftelijke informatie aan inwoners voor de bewoners voldoende is, vinden wij een bijeenkomst waarin dialoog mogelijk is meer op zijn plaats.

Wij blijven ons inzetten voor betere voorlichting aan en dialoog met bewoners over wat er in hun omgeving gebeurt.

ebtl-azc d66- antwoorden