Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 3 oktober 2017

D66: laat de raad beslissen over Vierkant voor Werk

Beperk regeling om effectiviteit te vergroten

Onlangs stond een onderdeel van Vierkant voor Werk op de raadsagenda, namelijk de regeling voor steun aan bedrijven in de gemeenten Hoogeveen, Emmen en Coevorden. Aanvragen voor bijdragen uit de regeling zijn zeer snel ingediend. Daarom is het volgens ons logisch om de regeling voor het jaar 2018 tegen het licht te houden, opdat met hetzelfde budget de regeling langer effectief zal zijn.

“Steun voor bedrijven om de economische structuur van de regio te versterken en daarmee werkgelegenheid te creëren is nuttig, wanneer de bedrijven daar onvoldoende toe in staat zijn of wanneer ze zonder deze regeling voor een andere regio zouden kiezen” aldus Johannes Prakken, opvolgend raadslid voor D66. “Maar je wilt de gelden natuurlijk niet gebruiken voor investeringen die ongeacht subsidie doorgaan.”  D66 is eind 2016, net als een meerderheid van de raad, akkoord gegaan met deze steunregeling. Voor een periode van 4 jaar draagt Hoogeveen 1,4 miljoen euro hieraan bij. Ook de provincie Drenthe en het Ministerie van Economische Zaken hebben gelden beschikbaar gesteld. Voor 2017 was 4 miljoen subsidie voor de steunregeling in de regio beschikbaar.

De regeling is begin dit jaar opengesteld maar al na drie maanden is het loket gesloten omdat de aanvragen ruim de vastgestelde plafonds voor heel 2017 hebben overschreden. Wethouder Bouke Arends van Emmen verkondigde zelfs dat “na 2 dagen het geld al op was”. D66 Hoogeveen vraagt zich dan ook af of, achteraf bezien, de regeling niet te ruim is opgezet.

Onduidelijkheid in de raad

In de media zijn berichten verschenen over “400 arbeidsplaatsen en 70 miljoen investeringen”. In de raadsvergadering noemde wethouder Bert Otten zelfs 490 arbeidsplaatsen en 90 miljoen investeringen. Dit betreft echter slechts aanvragen, hoeveel hiervan werkelijk gerealiseerd zal worden is vooralsnog afwachten. Ook werd niet duidelijk welk deel op Hoogeveen betrekking heeft.

In oktober 2016 heeft de gemeenteraad van Hoogeveen besloten 1,4 miljoen euro beschikbaar stellen voor de periode 2017 – 2020. Op 19 september jl. (juist 2 dagen voor de raadsvergadering) heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen besloten bijna € 170.000, bestemd voor 2019, toe te voegen aan de beschikbare middelen voor 2017. Volgens wethouder Otten is dit een collegebevoegdheid. D66 is van mening dat de raad van Hoogeveen hierover hoort te beslissen ongeacht of het college die bevoegdheid had.

D66 vraagt dan ook aan het college het besluit van 19 september te heroverwegen, en de gemeenteraad van Hoogeveen hier alsnog een besluit over te laten nemen.

Vragen D66 Hoogeveen – Vierkant voor Werk

Transcript – deel – raad 6okt16 en 27okt16