Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 26 november 2017

Leden stemmen over verkiezingsprogramma D66 Hoogeveen

Op 12 december 2017 stellen we tijdens Algemene Afdelingsvergadering (AAV) het Verkiezingsprogramma 2018 – 2022 vast. De AAV start om 19.30 (inloop vanaf 19.15) en wordt gehouden in Het Koetshuis, Grote Kerkstraat 24, 7902 CJ Hoogeveen. Na afloop is gelegenheid tot het gezamenlijk drinken van een borrel.

 

Agenda en stukken

 1. Opening (door bestuursvoorzitter Niels Strolenberg)
 2. Mededelingen / ingekomen stukken
 3. Vaststelling agenda (bijlage 3)
 4. Vaststelling notulen AAV 13 juni 2017 (bijlage 4)
 5. Gemeenteraadsfractie
 6. Vaststelling Lijsttrekker en Lijst (bijlage 6 a+b)
 7. Behandeling Amendementen verkiezingsprogramma (bijlage 7)*
 8. Vaststellen verkiezingsprogramma (bijlage 8)
  a. Titel (ten miste meer dan 50% voor één titel)
  b. Programma
 9. Behandeling moties (-)
 10. Rondvraag
 11. Sluiting en borrel

*procedure behandelen amendementen

bijlage 3 Concept-agenda
bijlage 4 Concept notulen AAV
bijlage 6 a Procesverbaal verkiezing lijsttrekker
bijlage 6 b Procesverbaal verkiezing lijst kandidaten
bijlage 7 Ingediende Amendementen
bijlage 8 Concept-verkiezingsprogramma D66 Hoogeveen 2018

Amendementen en vaststellen Verkiezingsprogramma
De leden van D66 Hoogeveen kunnen tot 8 december 2017 23.59u amendementen indienen op het concept-verkiezingsprogramma. De amendementen komen, inclusief toelichting en het bestuursadvies, op onze website worden geraadpleegd.

De AAV behandelt de amendementen. Indieners worden in de gelegenheid gesteld het amendement toe te lichten. Overige leden kunnen ter plekke reageren. [lees hier de procedure behandelen amendementen]

Klik hier voor het schrijven van een amendement (formulier).

Moties
Uiteraard kun je voor deze AAV ook moties indienen over het verkiezingsprogramma en andere onderwerpen. Wil je graag een motie indienen, via deze link vind je een beknopte uitleg over hoe een motie er ongeveer uit zou moeten zien. Het tijdspad voor het indienen van moties is als volgt:

 • Tot uiterlijk zondag 10 december 2017 23.59u kunnen moties worden ingediend bij voorzitter@d66hoogeveen.nl.
 • Op 11 december 2017kan het bestuur (telefonisch) contact met je opnemen voor overleg over je motie, en eventueel met aanpassingsvoorstellen komen. Het is aan de indiener van de motie om te beslissen wat hij/zij hier mee doet.
 • Op de AAV worden de ingediende moties uitgedeeld aan de aanwezigen gepubliceerd. Indien de motie betrekking heeft op of raakt aan de afdeling of de lokale politiek kan het zijn dat het afdelingsbestuur een motie voorziet van een stemadvies: “overnemen”, “ontraden” of “neutraal”.
 • Op de ledenvergadering dinsdag 12 december 2017 krijgt de indiener de mogelijkheid om de motie toe te lichten. De voorzitter bepaalt hoeveel tijd iedere spreker krijgt. Indien de meerderheid van de afdelingsvergadering na stemmen voor is, is de motie aangenomen.

 

Vragen?
Heb je vragen over de AAV, het indienen van moties of de procedures daaromtrent? Neem dan contact op met de afdelingsvoorzitter, Niels Strolenberg (voorzitter@d66hoogeveen.nl of 06-16372390).