Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 december 2017

D66: Teleurstellende reactie college op vragen Vierkant voor Werk

Onlangs ontvingen wij de beantwoording van de vragen die wij over Vierkant voor Werk gesteld hebben. De eerder gestelde vragen vindt u hier. Legt u bij het beoordelen van de antwoorden ook ons document met vragen ernaast, die de inleiding tot en overweging voor die vragen bevat. 

D66 is stimuleert graag een goed ondernemersklimaat. Ondersteuningsmaatregelen kunnen nodig zijn wanneer voor goede plannen die bedrijvigheid bevorderen onvoldoende financieringsmogelijkheden zijn.

Dit standpunt is voor ons ook reden geweest in te stemmen met de steunmaatregelen voor Vierkant voor Werk. Bedrijven kunnen daarbij ondersteuning krijgen voor investeringsplannen. Het staat buiten kijf dat dit goede plannen zijn. Gezien de snelheid van aanvragen is het echter de vraag of voor alle plannen ook ondersteuning noodzakelijk is. Reden voor ons vragen te stellen over het verlenen van extra subsidie, en de weg er naar toe.

Teleurstellend

“Teleurstelling moet je eerst verwerken om later met een juiste, correcte, inhoudelijke reactie te komen” aldus Johannes Prakken. “Maar die eerste reactie wil ik ook nu graag delen: zwaar nietszeggend, ontwijkend en getuigend van een arrogante houding.”

Wij hebben drie pijnpunten benoemd over de steunregeling voor bedrijven, waarover later meer.

Inmiddels heeft de Program Board van Vierkant voor Werk besloten de naam van het gezamenlijke project van de gemeenten Hoogeveen, Emmen, Coevorden en Hardenberg te wijzigen. Thans is de naam Dutch Techzone. Nu zal D66 wel de laatste zijn bezwaar te maken tegen een Engelstalige naam (wij kijken immers graag over grenzen). Maar eerder is dit project, dat groter is dan de steunregeling voor bedrijven, gepromoot onder Vierkant voor Werk. De conclusie moet zijn dat deze promotie voor niets is geweest.

Onduidelijkheid over cijfers

In de raad van 21 september wist wethouder Otten geen concrete cijfers te noemen. Ook bij beantwoording van de vragen op 15 november is die duidelijkheid er kennelijk nog niet, en ook bij het schrijven van dit stuk (3 december) is de raad van Hoogeveen nog in het ongewisse.

Keuze aan de raad

Naar mening van D66 hoort de raad te beslissen over toewijzing van de gelden en inhoud van de regeling.

Ondanks duidelijke toezeggingen, mondeling in de raad gedaan, verschuilt het college zich achter formele regelgeving. Saillant detail is de tijdlijn bij de keuze van het college:

  • 19 september neemt het college het besluit gelden voor de regeling naar voren te halen
  • 21 september wordt in de raadsvergadering informatie over de regeling gegeven, maar daar staat de raad al voor een voldongen feit, want de beslissing is al genomen door het college.

Vervolgens dient D66 op 2 oktober de concrete vraag in, de keuze aan de raad te laten.

  • 12 oktober wordt de GemRap (Gemeentelijke Rapportage) aan de raad aangeboden. De GemRap wordt verwerkt in de begrotingswijziging die op 9 november in de raad is behandeld.
  • 15 november ontvangt de raad de beantwoording op de vragen die D66 gesteld heeft. Volgens het college ligt bij de behandeling van de GemRap (dus de begrotingswijziging) de formele bevoegdheid van de raad om de mening te geven over de toewijzing van de gelden.

In de GemRap wordt inderdaad melding gemaakt van Vierkant voor Werk, in de begrotingswijziging komt dit echter in het geheel niet voor.

Inhoud van de steunregeling

Als derde en laatste punt eigenlijk het belangrijkste: doet de regeling wat zij moet doen. D66 heeft daar sterke twijfels over. Zeker, er is door bedrijven enthousiast gebruik gemaakt van de steunregeling. D66 doet ook niets af aan de inspanningen die bedrijven leveren om te investeren in bedrijvigheid en werkgelegenheid. Maar de regeling is in zeer korte tijd ruim overtekend: de aanvragen bedragen 10 miljoen, terwijl slechts budget was voor 4,2 miljoen. De kernvraag is dan ook: zou een groot deel van die investeringen niet gedaan zijn zonder de steunregeling?

Reden voor D66 om, waar mogelijk, te blijven pleiten voor aanpassing van de steunregeling.

 

Vragen D66 Hoogeveen – Vierkant voor Werk – antwoorden