Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 december 2017

Veiligheid op school: ‘elk geweldsincident is er een te veel’

Wat vindt D66 Hoogeveen?

Ieder kind of personeelslid dat met geweld op school te maken heeft of zich niet veilig voelt op school is er een te veel. Onderzoeken laten duidelijk zien dat het onderwerp veiligheid steeds blijvende aandacht verdient van iedereen.

Sinds 1 augustus 2015 zijn scholen in het funderend onderwijs wettelijk verplicht om werk te maken van sociale veiligheid op school. De monitor Sociale Veiligheid in en rond scholen in het primair en voortgezet onderwijs over 2016 is daarom interessant omdat dit de eerste meting is sinds de invoering van de Wet veiligheid op school.

Uit de monitor blijkt dat de eerste resultaten van deze inzet op schoolveiligheid voorzichtig merkbaar zijn, maar dat er altijd werk aan de winkel is en blijft. Er is volgens de onderzoekers over de jaren heen een toenemende aandacht voor veiligheid op scholen. Het veiligheidsgevoel van leerlingen en personeel is volgens de onderzoekers stabiel hoog.

Uit de monitor blijkt dat scholen in staat zijn de problemen van deze tijd het hoofd te bieden. Scholen maken melding van verschillende incidenten, zoals het verspreiden van seksuele afbeeldingen, radicalisme en wapenbezit. Deze uitdagingen gaan scholen aan en zij slagen er daarbij in om de veiligheidsbeleving op school stabiel te houden en in sommige gevallen zelfs te verbeteren.

De positie van LHBT-leerlingen en LHBT-personeel blijft zorgelijk. Het percentage LHBT-leerlingen en LHBT-personeel dat zich veilig voelt op school is weliswaar gestegen, maar net als in voorgaande jaren blijkt dat deze groep zich minder veilig voelt en meer met pesten en geweldsincidenten te maken heeft dan andere groepen. Inzet om de veiligheid van LHBT-leerlingen en LHBT-personeel te vergroten blijft dan ook hard nodig. Ministerie OCW heeft maatregelen om de veiligheid en sociale acceptatie van deze groep op school te vergroten aangekondigd n.a.v. het inspectierapport over de kerndoelen seksualiteit en seksuele diversiteit.