Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 januari 2018

Oppositie Raad Hoogeveen: Nieuwbouwhuizen niet meer op gas aansluiten

Het gasverbruik in Nederland moet fors teruggedrongen worden. Nu is het nog zo dat 96% van de huizen gas gebruikt voor de verwarming. Vooruitlopend op landelijke wetgeving wil D66 dat nieuwbouwhuizen niet meer op gas worden aangesloten. Daarom dient D66 samen met PvdA, GroenLinks en SP een amendement in voor gasloos bouwen bij bestemmingsplan Sneeuwbesstraat.

Fractievoorzitter Peter Scheffers: “Het is van de zotte dat nieuwbouwhuizen nog steeds verplicht op het gasnetwerk worden aangesloten. Nederland wil van het gas af. Dan hoeft er op termijn geen gas in Groningen meer op te worden gepompt en het is beter voor het klimaat. Hoewel het bij de Sneeuwbesstraat slechts om enkele woningen gaat moeten we geen kans laten liggen dit beleid te wijzigen.” Opvolgend raadslid Johannes Prakken “Als we Hoogeveen echt willen verduurzamen moeten we concrete stappen zetten. Dit is een stap in de goede richting. En waarom zouden we een huizenbezitter laten betalen voor een voorziening waar we vanaf willen? Dat vind ik niet logisch. Recent is nog een zware aardbeving in Groningen geweest. Voor wie het nog niet duidelijk was, moet daardoor toch zijn wakker geschud.”

Uitstekende alternatieven

Er worden naar verwachting tussen 2017 en 2021 ongeveer 230.000 nieuwbouwwoningen gebouwd. D66 wil dat nieuwbouwwijken in principe niet meer worden aangesloten op het gasnetwerk.  Dan geldt het voor alle nieuwbouwprojecten waar nog geen schop in de grond zit. Alleen als er zwaarwegende redenen zijn om een nieuwbouwwijk wel aan te sluiten op het gas, kan de gemeente een uitzondering maken. Die zwaarwegende argumenten zien we bij de Sneeuwbesstraat niet. Er zijn uitstekende duurzame alternatieven om huizen te verwarmen, zoals warmtenetten en warmtepompen.

Nederland gaat van het gas af

Op dit moment telt Nederland 7 miljoen gasaansluitingen. Er is dus haast geboden om snel van het gas af te komen, te beginnen bij nieuwbouwwijken. De aanleg van gasnetten in nieuwbouwwijken kost Nederland jaarlijks 100 miljoen euro. Een gasnet gaat zeker 40 jaar mee. Als een nieuwe wijk nu op het gasnetwerk wordt aangesloten, dan moet dat later alsnog vervangen worden door bijvoorbeeld een warmtenet. Daarmee jaag je gemeenten en huizenbezitters onnodig op kosten.

Amendement “Sneeuwbesstraat Gasloos”