Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 april 2018

Nieuw College in Hoogeveen voor de vooruitgang of behoudend?

Vandaag vernam de fractie en het bestuur van D66 dat Gemeentebelangen de gesprekken voortzet met het CDA en de CU. Dat zou betekenen dat de huidige Collegepartijen elkaar blijven vasthouden. Of een nieuw College voor de vooruitgang gaat of behoudend blijft is nog even afwachten…

“Voor D66 is het van belang, dat het volgende College een antwoord vindt op de grote vraagstukken van deze tijd en lokale oplossingen vindt, zoals een ambitieus duurzaamheidsbeleid, een impuls voor onderwijs en innovatie, (jeugd)zorg, sport en bewegen en zeer zeker ook bestuurlijke vernieuwingen. Daarvoor is een stabiel, progressief College nodig, van evenwichtige politieke samenstelling, dat links en rechts met elkaar verbindt, opdat zoveel mogelijk inwoners van onze gemeente zich erin kunnen herkennen”.* Dat is onder meer wat het team van D66 Hoogeveen (Marin Rutgers, Peter Scheffers en Niels Strolenberg) inbracht tijdens de informerende fase.

Het is nog geen gelopen koers, want tijdens de vervolggesprekken kan blijken dat de partijen elkaar toch onvoldoende vinden. D66 is een partij die verbindende en vooruitstrevende bestuursverantwoordelijkheid wil dragen, juist in een tijd waar grote uitdagingen moeten worden opgepakt. De betrokkenheid van inwoners moet beter en kan beter, daar kan een nieuw College een grote rol in spelen. Als er voldoende lef is. We volgen het proces met veel aandacht.

 

Marin Rutgers
gemeenteraadslid voor D66

Peter Scheffers
gemeenteraadslid voor D66 (fractievoorzitter)

Niels Strolenberg
bestuursvoorzitter D66

 

* Lees hier de inbreng van D66 die zij in haar binnenzak had tijdens de informatiefase van de Collegevorming