Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 14 mei 2018

D66 Hoogeveen: collegeakkoord is meer van hetzelfde

Op 14 mei 2018 presenteert het nieuwe college van Hoogeveen haar collegeakkoord Daadkracht Netwerk Ambitie (DNA). D66 Hoogeveen draagt extra bouwstenen aan.

Veel inwoners hebben 21 maart hun stem uitgebracht. Het is mooi dat veel mensen hebben gestemd, maar vrijwel evenveel mensen hebben niet gestemd. Ook zij zijn onderdeel van de samenleving. Het is wat D66 betreft van belang dat er een zodanig programma had gelegen dat alle inwoners met elkaar verbindt in één samenleving.

Wij hadden graag gezien dat een nieuwe coalitie samen met alle partijen in de raad, inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke (belangen)organisaties aan de verantwoordelijkheid invulling hadden geven. Dat is nu niet gebeurd. De conservatieve coalitie van Gemeentebelangen, CDA en ChristenUnie besloot zichzelf als een massief blok op te stellen en in een onderonsje een collegeakkoord op te stellen. Dit geeft dat hen dan ook een grote verantwoordelijkheid.

Steeds meer inwoners willen graag meer invloed op het besluitvormingsproces. Ook is er een groep die zaken zelf wil aanpakken. Dit vraagt om een andere benadering, met een andere rol en taakverdeling voor gemeente, Raad en inwoners. Wij constateren dat het College op dezelfde voet als de afgelopen jaren doorgaat en er weinig ruimte en aandacht is voor bestuurlijke vernieuwing.

D66 Hoogeveen levert graag constructieve bijdrage

D66 is dankbaar en trots dat wij met twee vertegenwoordigers in de raad zijn gekozen. Op veel onderwerpen zijn er overeenkomsten tussen de partijen. Wij hebben tijdens de informatie open aangegeven waarin wij een aanvulling kunnen zijn op Gemeentebelangen (klik hier voor onze inbreng). We willen nog altijd graag op een aantal onderwerpen het college uitdagen en daarnaast een constructieve bijdrage leveren. Naast bijdragen aan bestuurlijke vernieuwing, dragen wij graag bij aan de grote vraagstukken van deze tijd zoals een ambitieus duurzaamheidsbeleid en impulsen voor onderwijs en innovatie.

Duurzaamheidsbeleid gaat in dit akkoord niet verder dan een energievisie opstellen. Energie is niet het enige aspect van goed duurzaamheidsbeleid. Wij willen ook aandacht voor bijvoorbeeld goed openbaar vervoer, duurzaam bouwen en elektrisch verkeer.

Op het gebied van onderwijs zijn wij benieuwd naar wat het college met toekomstbestendig onderwijs bedoeld en wat de plannen concreet zijn om het onderwijs toekomstbestendig te maken. We zijn blij dat het college een plek voor Associate Degree opleidingen in Hoogeveen ziet. Als onderwijspartij denken wij hierover graag mee en willen dit idee graag snel concreet maken.

Wat betreft de aanpak van laaggeletterdheid wordt aangegeven dat het college op dezelfde voet wil doorgaan. Dat zou betekenen dat er nog ongeveer een eeuw nodig is om er voor te zorgen dat iedereen in deze gemeente op een voldoende niveau begrijpend lezen beheerst.

Een financiële paragraaf ontbreekt in het collegeakkoord. Het is dan ook niet duidelijk waar extra geld naar toe gaat, waar minder, hoe ingespeeld gaat worden op externe factoren, etc. D66 kijkt dan ook uit naar de programmabegroting later dit jaar. Hiervan is op het nippertje door het vorige college toegezegd dat deze SMART geformuleerd zal worden.

 

Voor het collegeakkoord klikt u hier

Thema

Bestuur en inwoners

Een betrokken gemeente betekent voor D66 dat de gemeente de vindingrijkheid en creativiteit van Hoogeveners ondersteunt en daar ruimte aan geeft. De komende jaren zet D66 in op het stimuleren van meedenken, meepraten en meedoen van inwoners. Wij geloven dat dit belangrijk is voor betrokkenheid bij de gemeente en vertrouwen in het lokale bestuur. Daarnaast zijn versterking van de lokale democratie, benaderbare en een transparante en een open gemeente speerpunten.

Lees meer