Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 15 mei 2019

D66: Wethouder Steenbergen blundert in relatie met het onderwijs in Hoogeveen

Dinsdag ontving de gemeenteraad een brief van de schoolbestuurders (basis- en voortgezet onderwijs) in Hoogeveen. De bestuurders spreken hun verbazing uit over dat wethouder Steenbergen anders handelt dan dat hij heeft afgesproken in overleggen met het onderwijs.

Zo beloofde de wethouder dat de extra bouwkosten voor Kindcentrum Wolfsbos geen consequenties heeft voor nieuwbouw of renovatie van andere scholen in de gemeente. Tijdens de behandeling in de gemeenteraad van de extra bouwkosten voor het Kindcentrum gaf de wethouder aan deze extra kosten te dekken vanuit reserveringen voor onderwijsgebouwen in 2021 en 2022.

D66 deelt conclusie onderwijsbestuurders

De wethouder heeft hierover vragen van de onderwijsbestuurders onvoldoende bevredigend beantwoord. De besturen schorten nu dan ook het overleg met de wethouder op. Zij missen daadkracht en een gevoel van urgentie bij het college. D66 deelt de conclusie van de schoolbestuurders en vindt dat de wethouder wederom blundert in de relatie met het onderwijs in Hoogeveen.

D66 staat pal achter deze besturen in dit dossier. Het is een zaak die al jaren voortsleept. Zowel het vorige als het huidige college heeft geen visie op hoofdlijnen voor zowel onderwijs als onderwijshuisvesting. Daadkracht en sturing missen. Het is hier een omgekeerde wereld; de besturen moeten het college voeden met visie, uitvoeringsplannen en kostenplaatjes.

Kostenplaatjes die op dit moment bijzonder sterk afwijken van de oorspronkelijke ramingen. Voor het Kindcentrum Wolfsbos is er een stijging van bouwkosten van 78 procent. Een stijging die maar deels te verklaren is. De wethouder kon ook aan de raad deze stijging niet goed uitleggen. Zijn antwoord op vragen over het proces en de consequenties voor andere scholen werden niet gestaafd met visie en feiten. Door de budgetten van 2021 en 2022 naar voren te halen, geeft de wethouder impliciet aan dat dit ten koste zal gaan van de kwaliteit van andere schoolgebouwen. Dat willen we niet.

Een brede vertegenwoordiging van de gemeenteraad diende over het proces van de totstandkoming van het Kindcentrum Wolfsbos een motie van treurnis in. Hoogeveen, met de ambitie om de meest kindvriendelijke gemeente van Nederland te worden, verdient een college die onderwijs op 1 zet, visie heeft op onderwijs, en schoolbesturen en politiek weet te verbinden.