Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 2 juli 2019

D66 mist dualisme en samenwerking

D66 streeft naar een beter werkend dualisme, naar meer openheid en meer transparantie. Dualisme houdt in dat gemeenteraad en College van B&W eigen, gescheiden, rollen hebben. Ofwel het college bestuurt, de raad controleert. Dualisme is belangrijk in het politieke bestuur. Het is een heldere afbakening van de controle op de macht en de besluitvorming.

D66 Hoogeveen maakt zich zorgen om de ontstane verhoudingen tussen het bestuur en de politiek in Hoogeveen. Een wethouder die opstapt, een coalitie die zich tegenover de oppositie plaatst. En ook de voltallige oppositie, inclusief opvolgend raadsleden, die massaal de raadszaal verlaten omdat dualisme ontbreekt.

De manier waarop het college en de coalitiepartijen in de gemeenteraad het afgelopen jaar omging met de oppositiepartijen past totaal niet bij de waarden van D66. De saamhorigheid binnen de Hoogeveense oppositie is wel sterker dan Hoogeveen ooit heeft gezien. De situatie lijkt dan ook te maken te hebben met respect en politiek-gunnen.

Op 13 juni stond het al jaren slepende dossier “onderwijshuisvesting” op de agenda. Het statement dat we als oppositie daarbij hebben gemaakt was dan ook onvermijdelijk. De oppositie is van mening dat de coalitiepartijen dit dossier probeerden te kapen op de rand van de afgrond. Jarenlang hebben Gemeentebelangen en CDA zich niet druk genoeg gemaakt over de kwaliteit van huisvesting en nu willen ze vooraan staan. D66 en de andere oppositie partijen hebben zich w√©l jarenlang hard gemaakt voor een goede toekomstvisie op en uitvoering van onderwijshuisvesting. Het is dan ook ¬†onbegrijpelijk wat de coalitie hier doet.

De rol van de voorzitter

Omdat de verbindende rol van de voorzitter van de raad tijdens de raadsvergadering op 13 juni ook uitbleef, is er over moties van de coalitie niet eens gestemd. Natuurlijk zijn deze direct door het college over genomen. Zeer dubieus: de moties bevatten onder andere een dreigement aan de scholen: als er niet snel getekend wordt, komt er een visie die zonder de scholen is opgesteld. D66 vraagt zich werkelijk af welke denkbeelden dit college heeft bij inhoud, draagvlak en samenwerking. Is dit samenwerking met de hoofdletter S? Is dit hoe het college aankijkt tegen bestuurlijke vernieuwing?

We steken de hand uit

Desondanks vinden wij het belangrijk om in gesprek te blijven met elkaar. De dialoog is het belangrijkste politieke instrument. We blijven scherp op de inhoud en gunnen de gehele raad een warm contact met elkaar, met het college en alle overige stakeholders. Op dit dossier is het fijn dat de coalitiepartijen kennelijk na 6 jaar ook de urgentie op dit dossier voelen. De oproep vanuit de oppositie is om dan nu daadwerkelijk samen te gaan optrekken en het belang centraal te stellen. Het belang van goed onderwijs in Hoogeveen voor alle leerlingen. Tenslotte willen we allemaal dat jongeren in Hoogeveen zich zo succesvol mogelijk kunnen ontwikkelen.