Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 30 juni 2020

Reactie D66 op strategische move CDA

Het voorstel van het CDA om de financiën van de gemeente Hoogeveen onder controle te krijgen is nog niet volledig.

De laatste weken stonden naast de financiële malaise in Hoogeveen en de rare bokkensprongen van het huidige college ook in het teken van het werken aan een raadsbreed statement om een extern adviseur aan te stellen die het college zou begeleiden in het op de rit krijgen van zowel processen als financiën. Tot op heden is een motie hiertoe niet van de grond gekomen omdat uiteindelijk partijpolitiek de boventoon voert bij een aantal partijen.

Vandaag kwam het CDA met een verrassende en zeer strategische move; het voorstel om een informateur te benoemen die de raad zal begeleiden in het opstellen van een zomerakkoord. Het CDA ziet duidelijk de verkiezingen al in aantocht en probeert Gemeentebelangen buiten spel te zetten en zelf als held uit de strijd te komen.

Ondanks dat deze move wat bovenstaande betreft zeer doorzichtig is, is het wel een voorstel waar D66 positief tegenover staat. Echter, wel met twee aanscherpingen: 1. Het huidige college is vanaf het aannemen van de motie demissionair en treed af zodra er een nieuw college geformeerd is. 2. Het CDA neemt de verantwoordelijkheid die zij zoekt en levert de wethouder van financiën.

Bedenkingen

Uiteraard hebben we ook een aantal bedenkingen bij de CDA-move;

  • De financiële problemen hebben hun oorsprong al ver voor de start van dit college in 2018 of het overhevelen van de jeugdzorg in 2015. Conform de analyse zijn deze niet van de laatste drie jaar (zoals hun persbericht vermeldt), maar van de laatste tien. Dus ook toen het CDA nog de grootste partij was.
  • Het college uit de vorige raadsperiode bestond uit exact dezelfde conservatieve partijen die samen verantwoordelijk zijn voor de gekozen koers. Dus ook het CDA.
  • Het CDA probeert nu als grote redder te opereren en wil de verhoudingen in de raad verbeteren, maar dreef deze eerder op de spits. Denk hierbij aan het doordrukken van het onderwijsdebat. Of denk terug aan alle keren dat het CDA zei een voorstel van de oppositie sympathiek te vinden, maar uiteindelijk toch met het college mee stemde.

Steun van D66?

D66 heeft als oppositiepartij al vanaf de verkiezingen in 2018 gepoogd het politieke klimaat in Hoogeveen te veranderen:

  • Wij waren in 2018 al voorstander van een raadsakkoord en hadden duidelijke stappen in die richting verwacht na de informatie.
  • Wij constateerden in 2018 al dat het college op dezelfde voet verder zou gaan. Eigenwijs, solistisch, zonder invloed van raad, inwoners en ondernemers.
  • Wij hebben sindsdien met diverse voorstellen en moties geprobeerd het college bij te sturen of af te laten zwaaien. Zonder resultaat.

D66 zal de motie van het CDA steunen. Niet zonder kritiek. En met twee aanscherpingen.