Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 juli 2020

Chaos tijdens laatste raadsvergadering (met update)

Op 2 juli 2020 vergaderde de gemeenteraad van Hoogeveen weer in de raadszaal, nadat dit een aantal maanden niet mogelijk was door mogelijke coronabesmettingen. Zonder publiek en bij debat plaats voor maximaal 2 raadsleden per partij in de raadszaal. Overige raadsleden konden evenals het college in de burgerzaal zitten, waar ze via een videoverbinding de vergadering konden volgen. Ook om die reden een bijzondere raad maar er zouden nog wat verrassingen volgen. Het relaas van onze fractievoorzitter Marin Rutgers.

De laatste raadsvergadering van het jaar afgelopen donderdag, was weer een die niet snel vergeten zal worden. Vooraf hielden we rekening met twee varianten; het college van Gemeentebelangen, CDA en ChristenUnie blijft zitten of het college stapt op. Het liep anders.

Voor D66 was het al sinds najaar 2018 duidelijk dat dit college als geheel niet de stevigheid heeft om procesmatig hun zaakjes op orde te krijgen, laat staan financieel. Sinds die tijd zijn er vele pogingen gedaan om het college bij te sturen. Er zijn moties van treurnis, wantrouwen en afkeuring ingediend, maar die hebben het nooit gehaald. Er is gevraagd om evaluaties en bijstuurmomenten in te bouwen, maar dat werd stelselmatig weggewuifd. Daarbovenop kwamen nog de talloze momenten waarop het college niet volledig of op tijd de raad informeerde.

De boel escaleerde een paar weken geleden toen het college de strategische beschouwingen van de raad kaapte door vier dagen daarvoor opeens een notitie te presenteren die het collegeprogramma zou vervangen. Een nieuw collegeprogramma. Dit werd met veel bombarie gepresenteerd, maar binnen een dag maakte het college een draai. Niet langer was het document een collegeprogramma, maar het was een notitie, een groeidocument.

De verwarring was compleet. Het proces richting een nieuwe begroting ernstig verstoord. De verhouding tussen de raad en het college nog verder getroebleerd. En toen was daar opeens de opvallende en onverwachte move van het CDA. Een verkapte motie van wantrouwen richting het eigen college. Zou het college nu opstappen? Of zou ze blijven zitten?

Scenario’s

Op deze twee scenario’s anticipeerden we in onze speeches en moties. Toch verliep de avond niet zoals verwacht. Wethouder Jacob van der Heide stapte op. De wethouder die nog maar kort op die positie zat. Die had geprobeerd het tij te keren. De wethouder die het minst verantwoordelijk is voor de huidige bestuurlijke en financiële puinhoop. Het college viel niet. De overige wethouders blijven voorlopig nog zitten waar ze zitten. Ondanks dat het CDA toegaf zelfs hun eigen wethouder terug te willen trekken om de beweging te forceren kwam het daar helaas niet van.

Na een aantal langdurige schorsingen en veel overleg tussen de partijen achter de schermen, kwam de raad toch tot een eenduidig statement. Tijdens een schorsing voegden diverse partijen zich bijeen in de overlegkamer van D66. Toen het CDA daar ook binnen kwam lopen om te overleggen en ik vroeg of er ruimte was om hun motie aan te passen, zaten D66, CDA, GL, PvdA en SP al snel op een lijn. Andere partijen hadden iets langer nodig om in te zien dat wat nu op tafel kwam te liggen het hoogst haalbare zou zijn.

Komende week overleggen de fractievoorzitters over de formulering van de opdracht aan de verkenners en komen zij met een lijst van mogelijke verkenners. Deze verkenners gaan tijdens de zomer in gesprek met alle partijen om te inventariseren hoe zij naar de toekomst kijken en wat daarbij scenario’s zijn voor een akkoord en invulling voor de wethoudersposten. De verkenning moet voor de eerste vergadering van de raad eind augustus zijn afgerond. Het blijft dus nog wel even onrustig in de politiek van Hoogeveen en van een zomerreces zal nauwelijks sprake zijn.

Update: inmiddels is op maandag 6 juli ook Erwin Slomp als wethouder opgestapt. Daarmee is wat D66 betreft de weg vrij voor een compleet nieuw (zaken-)college. Mogelijk was deze ‘laatste raadsvergadering’ voor het zomerreces toch niet het laatste.

Motie Informatieronde