Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 28 augustus 2020

Van turbulente vlucht naar schone lei

Op 27 augustus 2020 hebben de informateurs Johan Baltes en Sandra Korthuis hun rapport aan de raad van Hoogeveen aangeboden. Hierna de beschouwing van D66 door fractievoorzitter Marin Rutgers.

Turbulente vlucht

Mayday, mayday, zo sloten we af voor het reces. D66 wil de informateurs graag bedanken voor hun hulp de afgelopen twee maanden. Wat een klus hebben zij geklaard. Wij zijn blij dat we onder hun deskundige leiding hebben kunnen werken aan een doorstart voor Hoogeveen. Wij voelen ons gesteund door hun bevindingen en aanbevelingen.

De raadsperiode was tot nu toe een lánge turbulente vlucht. Volgens D66 begon deze vlucht al snel na vertrek turbulent te worden. Veel is al gezegd en geschreven over alles dat niet goed is gegaan op politiek en bestuurlijk vlak, dus het enige dat ik daarover wil zeggen is dat we werken aan een doorstart om het vertrouwen te herstellen. Er zijn stappen gezet, maar het vertrouwen is niet 1,2,3, hersteld. Er zijn nog stappen te zetten.

Vlak voor het reces stortten we in een luchtzak, een vrije val van vele meters. Dat die ergens op deze turbulente vlucht zou komen was te voorspellen. De val van het college was al tijden onvermijdelijk en we keken er naar uit. De manier waarop het uiteindelijk ging, hebben wij ons wel zeer over verbaasd.

Al vaak is geroepen dat Hoogeveen maar een Artikel 12 gemeente moet worden. Dit gaat gelukkig niet gebeuren. Artikel 12 aanvragen was geen doorstart geweest, maar en regelrechte crash waarbij we langs de zijlijn zouden staan kijken hoe anderen de brokstukken op zouden gaan ruimen. Een optie waarbij we niet zelf verantwoordelijkheid nemen, maar waarbij anderen het van ons overnemen. Fijn dat die crash is afgewend.

Zakencollege

We kijken uit naar een zakencollege en denken dat we daarmee kunnen gaan vliegen in wat stabielere luchtlagen. Als raad geven we de nieuwe wethouders duidelijke financiële kaders mee. Zij weten bij hun aantreden precies wat hen te doen staat en wat hun speelruimte is. Hen wacht een grote opgave die vraagt om ervaring met verandertrajecten, maar ook stevige inhoudelijke expertise vereist. Daarnaast zien wij graag kandidaten met landelijke rugdekking en netwerk Hoewel D66 er nog steeds van overtuigd is dat 3 wethouders deze klus prima zouden kunnen klaren, kunnen wij leven met tijdelijk 4. Na de verkiezingen kunnen we alsnog met 3 wethouders verder.

Voor de hand ligt dat de wethouder van financiën een stevige kluif zal hebben aan zijn of haar taak, maar inhoudelijk en organisatorisch wacht er een zeer stevige klus voor de wethouder sociaal domein. Een paradigmashift, een nieuwe manier van denken over, praten over en handelen; moet nu toch eindelijk gerealiseerd worden. Wat al lang beleid is of had moeten zijn, moet nog geeffectueerd worden. Beleid dat in andere gemeenten al jaren ingebed is. Gezien de enorme overschrijdingen in het sociaal domein kunnen we hier niet rustig de tijd voor nemen. Er moeten snel grote stappen gezet worden. Een revolutie, geen langzame verschuiving. Uiteraard betekent dit niet dat de financiën alleen centraal staan, door anders te werken moet de inwoner die hulp nodig heeft, op maat hulp krijgen en moeten de lijnen kort zijn waardoor dit ook snel en efficiënt geregeld kan zijn.

Er staan zeker nog een aantal andere lastige zaken op het vliegschema van de raad en wethouders. We moeten samen de bijsturingen gaan uitwerken en lastige keuzes maken later dit najaar. Wat er uit deze gesprekken komt, heeft ook invloed op het percentage waarmee de OZB zal stijgen. Dat deze zal stijgen is onvermijdelijk, want het is een noodzakelijke inhaalslag. Maar het percentage kan wellicht nog naar beneden.

Waar ook nog tijd voor gepland moet worden is het voeren van een kerntakendiscussie. Waar staan we voor als Hoogeveen? Welke taken moeten we wettelijk gezien doen? Welk plus-pakket willen we en kunnen we aanvullend bieden? Een discussie waar wij al lange tijd om vragen en die onafwendbaar is om nu snel te gaan voeren.

Het zal nog enige tijd kosten en inspanning vragen voordat Hoogeveen financieel en bestuurlijk weer helemaal gezond is. Tijdens de vlucht naar die bestemming zal D66 opbouwend kritisch zijn en blijven, binnen de raad samenwerking zoeken en luisteren naar geluiden uit de samenleving. Na vandaag gaan we snel aan de slag om zeer deskundige wethouders te vinden en te benoemen. We kijken er naar uit om vlieguren met hen te gaan maken.

 

Bijlage: het rapport van de informateurs
Op weg naar een schone lei voor Hoogeveen 24 augustus 2020