Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 19 januari 2021

Landbouw met toekomst

Donderdag 21 januari houdt gemeente De Wolden een dialoogbijeenkomst over de toekomst van de landbouw. Bedoeld voor inwoners van De Wolden, maar ook interessant voor ‘de buren’ en een ieder met interesse in de landbouw.

Motie

Bij de behandeling van de begroting 2020 van de gemeente De Wolden in november 2019 heeft D66 De Wolden een motie ingediend over Toekomstgerichte Landbouw. Deze motie werd aangenomen. Het college ging voortvarend aan de slag met uitvoering van de motie maar de coronacrisis leidde tot de nodige vertraging. Een werkgroep van Woldense raadsleden heeft een dialoogbijeenkomst voorbereid. De werkgroep bestaat uit Gerbrand Gol, Ina van Goor en Harold Benning van Gemeentebelangen, Imke Berghuis van Groen Links en Albert Haar van D66. Medewerkers van de griffie en ambtenaren zorgen voor ondersteuning. Een enquête onder de inwoners van De Wolden leverde rond de 500 reacties op.

Bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst wordt de uitslag van de enquête bekend gemaakt en gaan inwoners van De Wolden de dialoog aan over de toekomst van de landbouw in De Wolden en de vraag wat de gemeente daaraan kunnen bijdragen. Inwoners van De Wolden kunnen deelnemen aan dat gesprek dat, in tijden van corona, digitaal is. Aanmelden voor deelname kan middels een email aan griffier@dewolden.nl. De dialoogbijeenkomst kan gevolgd worden via de livestream van de gemeente of via lokale omroep DNO.

Forum

Er is een digitaal forum, onder leiding van Andries Ophof, bestaande uit Prof. Dr. Ir. Rudy Rabbinge, Iris Bouwers (LTO), Joop Verburg (vz. Natuurvereniging Zuidwolde), Rudi Hooch Antink (Waterschap), Sytze Koetsier (detailhandel), Johan Moes (statenlid en recreatieondernemer) en Johan Laarman (Vershuus).