Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 19 oktober 2014

Werkbezoek Kamerlid Vera Bergkamp (D66) aan Hoogeveen

Het overgrote deel van de mensen in Nederland heeft voldoende eigen kracht en kan zich goed redden in de maatschappij, al dan niet met hulp van naasten of door zelf hulp in te schakelen. Er is echter ook een groep mensen waarbij er sprake is van verminderde eigen kracht en een minder sterk sociaal netwerk.…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 17 oktober 2014 dinsdag 30 september 2014

D66 bezorgd over flinke kostenstijging van de bestuursdienst

De fractie van D66 stelt vragen over de bestuursdienst van de gemeenten Hoogeveen en De Wolden. De gemeente Hoogeveen maakt deel uit van de Bestuursdienst Hoogeveen-De Wolden. Binnen deze organisatie werken de ambtenaren voor zowel de gemeente Hoogeveen als De Wolden. De ambtelijke fusie tussen de gemeente Hoogeveen…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 22 september 2014

D66 legt werkbezoek af bij politie Hoogeveen

Op 22 september 2014 legde de D66-fractie een werkbezoek af bij het politiebureau aan de Griendtsveenweg. We lieten ons graag bijpraten en wegwijs maken in het dagelijks werk van de politie. We hebben gesproken met een wijkagent en de chef van de basiseenheid ZW-Drenthe over actuele thema’s en projecten. Verslag werkbezoek…

Bekijk nieuwsbericht

‘Decentralisatiedag’ voor raadsleden in Zwolle

1 januari 2015 nadert snel; het moment dat verschillende decentralisaties van start gaan. Hoe kan de gemeenteraad zijn rol pakken? Hoe kun je als raad grip krijgen op de regionale samenwerking? Waar moet je als raadslid zeker op letten en wat zijn mogelijke valkuilen? Deze en andere vragen stonden centraal tijdens ‘De Decentralisaties Dag –…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 16 september 2014

Vragen over voortgang afvalscheiding

In januari 2014 stond het onderwerp afvalscheiding voor de laatste keer op de agenda van de raad. Toen is besloten om de proef met ‘Afval anders’ niet verder uit te rollen, en na de verkiezingen van maart verder te gaan op de weg van afvalscheiding. Sinds januari is het echter oorverdovend stil, ondanks het feit…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 15 september 2014

D66 Hoogeveen positief over komst asielzoekers

Vandaag kwam het bericht in de media over de komst van mensen met een asielaanvraag naar de De Grittenborgh in Hoogeveen. Deze mensen komen met name uit Syrië, Irak en Eritrea. Uit de media kennen we de veelal barre omstandigheden waaruit zij zijn gevlucht. Hun thuisland is in verschillende opzichten niet veilig. …

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 10 september 2014

Raad krijgt uitleg over camera-auto op verzoek D66 en SP

Op verzoek van D66 en SP wordt de gemeenteraad volgende week donderdag geïnformeerd over de handhavingsinstrumenten sociale zekerheid. Onder deze instrumenten valt ook een camera-auto. In de zomervakantie heeft het college besloten deze auto toe te voegen aan de mogelijkheden. Het gebruik van een camera-auto is echter omstreden in verband met privacy-wetgeving.…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 30 augustus 2014

Jong en oud betrokken bij de natuur #IVN-dag

Vandaag hebben we de activiteiten van het ‘Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid’ (IVN) en het nieuwe pand in het Steenbergerpark bezocht. Een mooie IVN-dag waar jong en oud betrokken wordt bij de natuur. Buiten stonden verschillende kraampjes en waren er enthousiaste mensen die de kinderen uitleg gaven over o.a. vlinders, paddestoelen…

Bekijk nieuwsbericht