Steun ons en help Nederland vooruit

Profiel Wethouder

NB: Overal waar ‘zij’ of ‘ze’ staat kan ook ‘hij’ gelezen worden.

Algemeen

Door het huidige duale systeem wordt het van een wethouder vereist zich zelfstandig op te stellen ten opzichte van de gemeenteraad en de eigen fractie. Zij toont hierbij leiderschap en gebondenheid in de gemeentelijke organisatie. De wethouder is een gedreven sociaal-liberale bestuurder, die zich herkent in het gedachtegoed van D66. Ze heeft politieke ervaring en affiniteit met de gemeente Hoogeveen.

In de functie als bestuurder van een gemeente handelt een wethouder in woord en daad binnen algemeen aanvaardbare sociale en ethische normen, is wanneer nodig zelf daarop aanspreekbaar en durft ook anderen hierop aan te spreken. De wethouder is integer. Tevens wordt van de wethouder verwacht dat zij affiniteit heeft met het openbaar bestuur en met de belangen van de portefeuille die zij binnen het college behartigt. Zij durft compromissen te sluiten en van standpunten af te stappen wanneer dit beter is voor het belang van de gemeente.

Competentieprofiel

Buiten de bovenstaande basisvereisten en persoonlijkheidseigenschappen moet een wethouder beschikken over de volgende competenties.

Oordeelsvorming
Een wethouder kan op basis van informatie en eigen analyse tot een weloverwogen standpunt of beslissing komen. Ze betrekt de benodigde informatie en overziet de gevolgen van besluiten. Ze heeft oog voor toekomstige ontwikkelingen. De wethouder bekijkt problemen vanuit meerdere invalshoeken. Ze betrekt de mening en informatie van de anderen bij het vormen van een mening.

Leervermogen
Een wethouder staat open voor nieuwe informatie, neemt dit gemakkelijk op en past deze toe. Ze neemt initiatief om aan nieuwe informatie en ideeën te komen en zoekt praktijkervaringen op. Een wethouder durft te reflecteren haar eigen rol en functioneren en kijkt waar het nog beter kan. Ze kan zich verplaatsen in anderen en verdiept zich in de ideeën en theorieën van anderen. Ze vind het belangrijk te blijven leren.

Visie
Een wethouder is in staat zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen. Ze kan conceptueel en beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen. Ze vertaalt externe ontwikkelingen in een sociaal-liberale visie voor de samenleving en D66. Een wethouder laat zich continu goed informeren over verschillende aspecten die van invloed zijn op het (gemeentelijke)beleid. Ze is integer en transparant en ontwikkelt een weloverwogen strategische koers voor de gemeente.

Politieke sensitiviteit
Een D66 wethouder doorziet maatschappelijke en politieke processen. Ze ziet politieke kansen en gevaren. Ze is in staat ideeën, posities en partijen te verbinden en anderen effectief te beïnvloeden. Ze is zich bewust van verschillende belangen die spelen en, heeft inzicht in welke personen en groepen invloed hebben. Ze voelt aan wat er onderhuids speelt. De wethouder stelt het eigen belang ondergeschikt aan het belang van de gemeente en herkent sociaal-liberale kansen.


Wethouderscommissie

De wethouderscommissie bestaat uit (een delegatie van) de volgende personen:

  • Peter Scheffers (lijsttrekker)
  • Marin Rutgers (kandidaat nr2)
  • Roelinda Bos (kandidaat nr3)
  • Johannes Prakken (kandidaat nr4)
  • Niels Strolenberg (voorzitter Bestuur)

De wethouderscommissie geeft enkel advies aan de fractie. Het is geen voorselectie. Er wordt een ‘geschikt/ongeschikt’-advies gegeven op basis van het bovenstaande door de AAV vastgesteld profiel. Het advies wordt alleen aan de nieuwe fractie gegeven van personen die daarvoor hun (expliciete) toestemming hebben gegeven. De wethouderscommissie is gehouden aan strikte geheimhouding ten aanzien van de personen waarmee de commissie heeft gesproken en de inhoud van die gesprekken.

Je kunt contact opnemen met de wethoudersadviescommissie als je geïnteresseerd bent in het wethouderschap voor D66 in Hoogeveen. Er wordt dan een gesprek met je ingepland. De commissie is te bereiken via voorzitter@d66hoogeveen.nl. Je kunt binnen enkele dagen een reactie op je e-mail verwachten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018