Steun ons en help Nederland vooruit

Tijdspad GR2018

Tijdpad verkiezing lijsttrekker:
8 mei 2017: Openstelling aanmelding kandidaatstelling lijsttrekkerschap
31 mei 2017: Sluiting aanmelding kandidaatstelling lijsttrekkerschap
15 juni 2017: Openstelling stemming lijsttrekker
28 juni 2017: Sluiting stemming lijsttrekker
30 juni 2017: Bekendmaking uitslag stemming lijsttrekker
Peter Scheffers is verkozen tot lijsttrekker van D66 Hoogeveen voor GR2018


Tijdpad verkiezing kandidaten voor de lijst:
27 juli 2017: Openstelling aanmelding kandidaatstelling voor de lijst
6 sept 2017: Sluiting aanmelding kandidaatstelling voor de lijst
13 sept 2017: Publicatie lijst en motivatie aan leden D66 Hoogeveen
19 sept 2017: Presentatieavond kandidaten
20 sept 2017: Openstelling digitale stemming kandidaten
4 okt 2017: Sluiting digitale stemming kandidaten
De lijst is vastgesteld door de verkiezingscommissie op 4 oktober 2017


Beoogd tijdpad totstandkoming verkiezingsprogramma:
19 september 2017: Bespreken onderwerpen verkiezingsprogramma
26 november 2017: concept-verkiezingsprogramma
8 december 2017: Deadline indienen amendementen verkiezingsprogramma
10/11 december 2017: Publicatie amendementen (inclusief advies)
12 december 2017: Vaststellen verkiezingsprogramma op AAV
Het verkiezingsprogramma is door de leden vastgesteld op 12 december 2017.

 

Overige data
27 dec 2017: Laatste dag registratie aanduiding
29 jan 2018: Proefindiening kandidatenlijst bij hoofd stembureau
5 febr 2018: Dag der kandidaatstelling
21 mrt 2018: Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Laatst gewijzigd op 22 november 2018