Steun ons en help Nederland vooruit

Aanmeldprocedure kandidaten lijst D66

Op 16 maart 2022 vinden de verkiezingen voor de gemeenteraad van Hoogeveen plaats. D66 Hoogeveen is daarom op zoek naar leden die zich kandidaat willen stellen voor de lijst. Je kan je vanaf 2 augustus 2021 tot uiterlijk 30 september 2021, 12.00 uur als kandidaat voor de lijst aanmelden bij de Verkiezingscommissie (VC). Het profiel voor de functie van gemeenteraadslid vindt je hier.

Wijze van aanmelden en voorwaarden

Aanmelden doe je via een kandidaatstellingsformulier op mijnD66. Deze formulieren vind je onder Stemmingen in het bruin/oranje vlak. Daarbij heb je de keuze om je kandidaat te stellen voor een verkiesbare plaats als je raadslid wilt worden of voor een niet verkiesbare plaats als je dat niet wil maar wel op de lijst wil ter ondersteuning. In het formulier zijn de vragen opgenomen die van belang zijn voor de kandidaatstelling. Ook wordt je gevraagd te verklaren dat je akkoord bent met de voorwaarden voor kandidaatstelling. Enkele belangrijke voorwaarden zijn dat je op 30 september 2021 tenminste 6 maanden lid van D66 moet zijn en dat je op die datum ook aan je contributieverplichtingen hebt voldaan. Ook mag je niet tegelijkertijd lid zijn van een andere politieke partij. Alle voorwaarden vind je hier. Heb je nog vragen over de kandidaatstelling of lukt er iets niet neem dan contact op met de Verkiezingscommissie (vc@d66zuidwestdrenthe.nl).

Procedure

De aanmelding als kandidaat is pas succesvol afgerond als de Verkiezingscommissie bevestigd heeft dat zij jouw aanmelding tijdig heeft ontvangen. De Verkiezingscommissie verstuurt deze bevestiging zo snel mogelijk na de ontvangst van je aanmelding. Ontvangt je na je aanmelding geen bevestiging, neem dan contact op met de Verkiezingscommissie (vc@d66zuidwestdrenthe.nl).

Op 2 oktober voert de Lijst Advies Commissie gesprekken met alle kandidaten.

Na aanmelding kan een kandidaat zich nog terugtrekken. Dit kan tot uiterlijk 12 oktober 2021, 18.00u door het sturen van een e-mail aan de Verkiezingscommissie waarin de intrekking van de kandidatuur expliciet wordt gemeld. De namen van kandidaten die zich binnen deze termijn terugtrekken worden vanzelfsprekend niet openbaar gemaakt.

De kandidaten worden via een kandidatenboek gepresenteerd aan de leden. Daarnaast zal gekeken worden of een ledenvergadering gepland wordt waarin de kandidaten zich persoonlijk aan de leden kunnen presenteren en/of in debat gaan. Leden kunnen dan vragen stellen aan de kandidaten.

Verkiezing van de kandidaten voor de lijst

De verkiezing van de lijst geschiedt door middel van e-voting. De verkiezing start op maandag 8 november 2021, 08.00u en sluit op zondag 21 november 12.00u. De uitslag van de verkiezing wordt op dinsdag 23 november 2021 aan de kandidaten bekend gemaakt (louter de plek van de kandidaat zelf). Kandidaten kunnen zich dan nog terugtrekken voordat de lijst bekend wordt gemaakt.

Alle leden die op maandag 8 november 2021, 08.00u stemgerechtigd zijn, ontvangen van de Verkiezingscommissie een uitnodiging voor het uitbrengen van een stem en een (digitaal) stembiljet.

D66 Zuidwest Drenthe heeft een lijstadviescommissie ingesteld die voor de e-voting een advieslijst presenteert. Kandidaten worden conform dit advies aan de stemgerechtigde leden voorgelegd.

Een kandidaat die bij de aanmelding als kandidaat heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een zetel wordt na afloop van de interne verkiezingen door de verkiezingscommissie onder aan de kandidatenlijst in volgorde van het aantal stemmen geplaatst (HR 6.18).

Belangrijke data voor kandidaten voor de lijst

2 aug 2021: Openstelling aanmelding kandidaatstelling voor de lijst
30 sept 2021: Sluiting aanmelding kandidaatstelling voor de lijst
2 okt 2021: gesprekken kandidaten met de Lijst Advies Commissie
13 okt 2021: Publicatie lijst en kandidatenboek aan leden
8 nov 2021: Openstelling digitale stemming kandidaten
21 nov 2021: Sluiting digitale stemming kandidaten
(+-)1 dec 2021: Publicatie kandidatenlijst

De Verkiezingscommissie,

Arnoud de Vos (voorzitter Verkiezingscommissie)
Niels Strolenberg
Peter Scheffers

contact: vc@d66zuidwestdrenthe.nlĀ 

Laatst gewijzigd op 31 juli 2021