Steun ons en help Nederland vooruit

Tijdspad GR2022

 

 

 

 

 

 

Tijdpad verkiezing lijsttrekker:
30 april 2021: Openstelling aanmelding kandidaatstelling lijsttrekkerschap
30 mei 2021: Sluiting aanmelding kandidaatstelling lijsttrekkerschap
14 juni 2021: Openstelling stemming lijsttrekker
27 juni 2021: Sluiting stemming lijsttrekker
30 juni 2021: Bekendmaking uitslag stemming lijsttrekker

Tijdpad verkiezing kandidaten voor de lijst:
2 augustus 2021: Openstelling aanmelding kandidaatstelling voor de lijst
30 september 2021: Sluiting aanmelding kandidaatstelling voor de lijst
Oktober 2021: Publicatie lijst en motivatie aan leden D66 Meppel
8 november 2021: Openstelling digitale stemming kandidaten
21 november 2021: Sluiting digitale stemming kandidaten
3 december 2021: bekendmaking lijst

Overige data
22 dec 2021: Laatste dag registratie aanduiding
17 jan 2022: Proefindiening kandidatenlijst bij hoofd stembureau
31 jan 2022: Dag der kandidaatstelling
16 mrt 2022: Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Laatst gewijzigd op 20 juli 2021