Steun ons en help Nederland vooruit

Cees Slottje

Lid steunfractie

Hoogeveen

In 2002 kwam ik in de gemeenteraad van Hoogeveen, nadat ik 4 periodes in de Provinciale Staten van Drenthe actief was. Ik was daarvoor wetenschapper bij de radiosterrenwacht Astron. Tot voorkomt was ik lid van het algemeen bestuur van het waterschap Reest & Wieden. Sedert mijn studietijd ben ik al betrokken bij en actief voor D66 en dat blijf ik.

De komende tijd, met de bekende rijkstaken die aan de gemeenten worden overgedragen, wordt bijzonder belangrijk. Dan komt het er op aan dat de gemeente in direct contact met burgers en in overleg met hen de uitvoering van het beleid gestalte geeft. Het wordt echt maatwerk waar voorheen het rijk vooral confectie leverde. Hier komt het echt aan op democratisch werken. Mijn handen jeuken! Maar na zoveel jaren vind ik het tijd om een stap terug te doen en anderen aan het werk te laten. Dat kan ik met zo’n sterke en actieve groep in Hoogeveen met een gerust hart doen. Ik blijf wel actief meewerkend. Mocht het nodig blijken op mij een beroep te doen, dan sta ik weer klaar voor mijn partij en onze inwoners.

2002 was het eerste jaar van de nieuwe gemeentewet waardoor de raad hoofd van de gemeente werd en het college van Burgemeester & Wethouders het uitvoerend bestuur werd. Ik vind dat het hoog tijd wordt dat de raad zijn plaats in de zgn. duale verhouding werkelijk op pakt. Daarvoor is een actieve houding van raadsleden nodig, een sterke griffie en een goede rekenkamer. Dit zeker nodig nu we met De Wolden de ambtelijke uitvoeringsdiensten gaan samenvoegen.