Steun ons en help Nederland vooruit

Ilse Smans

Lid steunfractie

44 jaar

Hoogeveen

Sinds de eerste keer dat ik mocht stemmen, op mijn 18e jaar, is mijn keuze altijd D66 geweest.

De richtingwijzers zoals ‘vertrouw op de eigen kracht van mensen’ en ‘streef naar een duurzame, harmonieuze samenleving’ spreken mij erg aan.

Voor mij persoonlijk zijn goed en passend onderwijs met gelijke kansen voor iedereen en goede zorg (met aandacht voor de zorgvrager, mantelzorgers/familie maar ook voor de zorgverleners) erg belangrijk.

Een groene en duurzame gemeente waarbij D66 zich inzet voor de bijen en de vlinders en een aanpak wil voor ecologisch bermbeheer en serieuze doelen zoals een aardgasvrij Hoogeveen in 2040, waarbij gekozen wordt voor het opwekken van energie in eigen regio is voor mij een aandachtspunt waar ik me naast zorg en onderwijs voor wil inzetten.

Samen met u krijgt D66 Hoogeveen het voor elkaar.

Meer van Ilse Smans