Steun ons en help Nederland vooruit

Al enkele jaren hoor ik bij D66. Dat komt door het optimistische mensbeeld, een positief beeld over de toekomst. Mensen kunnen hun leven verbeteren en het leven van hun kinderen en de generaties daarna. Daar wil ik aan bijdragen en daar kan ik aan bijdragen; daar kunnen wij allemaal aan bijdragen. En dat optimistische beeld in deze tijd van somberheid is veel waard.

Eigen kracht van mensen
Het is voor mij belangrijk dat de partij een sociaal-liberale partij is. D66 gaat uit van de eigen kracht en het eigen initiatief van het individu. Op een moment dat dat niet lukt dan hebben we de samenleving en de overheid als vangnet. Dat vind ik een ideale balans.

Nuance en redelijkheid
De samenleving is nooit ‘af’, omdat het altijd zoeken is naar ‘checks and balances’ die passen bij de tijd. Dit is niet altijd zwart of wit. Ik zoek naar nuance en redelijkheid. Niemand heeft de waarheid in pacht en ieder mens moet voor zichzelf kunnen uitmaken wat haar of zijn waarheid is. Ik vertrouw op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Leven in een gezonde en duurzame leefomgeving.

Democratie op maat
De korte lijnen tussen inwoners, gemeenteraad en college maken van gemeente bij uitstek de proeflokaal voor vernieuwende vormen van democratie. Met als centrale vraag: hoe kan gemeente voor al zijn inwoners een krachtige lokale overheid zijn die concreet bijdraagt aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken? Het antwoord luidt: door democratie op maat.

Bestuursvoorzitter

Meer van Niels Strolenberg