Steun ons en help Nederland vooruit

Peter Scheffers

Gemeenteraadslid

75 jaar

Hoogeveen

De afgelopen jaren heb ik D66 in de gemeenteraad vertegenwoordigd. Ik heb daar het sociaal-liberale geluid van D66 duidelijk laten doorklinken. Daarbij zoek ik in de gemeenteraad het debat en heb door middel van moties en amendementen (veelal in samenwerking met andere partijen) het geluid ook in het beleid van de gemeente Hoogeveen getracht te verankeren.

Zie zeker in de komende jaren nog meer ruimte om het D66-geluid te laten doorklinken. We zijn groeiende en we streven af op een steeds groter wordende steun vanuit de Hoogeveense bevolking. Zelf ben ik een teamplayer en geef binnen de steunfractie de fractieleden alle ruimte hun standpunt naar voren te brengen.

Ik ben lid van D66 omdat deze partij met zijn uitgangspunten (het sociaal-liberalisme) mij het meest aanspreekt. Ik zet mij in voor goed sociaal beleid – zeker in het kader van de decentralisatie van de sociale wetgeving – , duurzaamheid, een veilige en aantrekkelijke stad, goed onderwijs, degelijk financieel beleid, etc.

Meer van Peter Scheffers