Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur

Op Valentijnsdag, 14 februari 2020, besloten de leden van D66 Meppel, De Wolden en Hoogeveen om gezamenlijk verder te gaan. De nieuwe afdeling is D66 Zuidwest Drenthe.

De raadsfracties blijven in Hoogeveen, Meppel en De Wolden zelfstandig in hun gemeenteraad functioneren. De nieuwe afdeling faciliteert de fracties door het bieden van onderling contact over gemeenschappelijke onderwerpen, scholing, bundeling van deskundigheid en inbedding in de regio en de landelijke vereniging.

Het bestuur van de afdeling bestaat uit:

Frans Marechal – voorzitter
Arnoud de Vos – secretaris
Johannes Prakken – penningmeester
Ajaan Hijmans – bestuurslid
Menno Hoekstra – bestuurslid

Frans Marechal

Frans Marechal

Voorzitter

Arnoud de Vos

Arnoud de Vos

Secretaris

Johannes Prakken

Johannes Prakken

Commissielid gemeenteraad, Penningmeester afdeling

Ajaan Hijmans

Ajaan Hijmans

Bestuurslid

Menno Hoekstra

Menno Hoekstra

Bestuurslid, lid steunfractie