Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Handreiking ‘Grip op de regionale samenwerking’

De handreiking is een samenwerkingsproject van de Vereniging van Griffiers en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het doel ervan is om aanknopingspunten te bieden om als gemeenteraad grip op samenwerkingsverbanden te krijgen én te houden. De handreiking biedt daarnaast een overzicht van wat bestuurlijke samenwerking is en wat de (juridische) spelregels daarbij zijn.

Grip op Regionale Samenwerking

Interessante link m.b.t. samenwerking in de regio (artikel over gemeenschappelijke regelingen).

Gepubliceerd op 01-06-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018