Steun ons en help Nederland vooruit

Jaarlijkse afspraken met politie en BOA’s over veiligheid

Jaarlijks worden handhavingsarrangementen met politie en met Buitengewoon opsporingsambtenaren afgesproken. De intensiteit en focus van de handhaving kan binnen de gemeente verschillen (bijv. o.b.v. input van wijkagenten en inwoners).

Laatst gewijzigd op 22 november 2018