Steun ons en help Nederland vooruit

Alternatieve vormen van bouwen

Alternatieve vormen van bouwen worden gesteund, zoals collectief particulier opdrachtgeverschap.

Grote ideeën voor kleine huisjes! Tiny Houses zijn hot. Overal in het land is de interesse in deze woonvorm groot. En we verwachten ook in de gemeente Hoogeveen. Een Tiny House is een betaalbaar en compact huis(je) met een woonoppervlak dat meestal kleiner is dan 50 m2 en op initiatief van eigenaar/bewoner ontwikkeld wordt. Dat laatste hoeft niet per se, ook een projectontwikkelaar of architect kan de opdracht krijgen een Tiny House te bouwen. Het materiaalgebruik en de verschijningsvorm van een Tiny House varieert: geen Tiny House is hetzelfde. 
 
Ook de mensen die graag in een Tiny House willen wonen zijn verschillend. Er zijn mensen die hun huisje zelf willen bouwen en anderen juist niet. Wat hen bindt is een andere manier van wonen en leven. Vrijheid, onafhankelijkheid, creativiteit en een kleine ecologische footprint. En klein wonen betekent dan ook vaak: zelf je wonen vormgeven met minder woonlasten. Het kan gaan om een starter die geen hoge hypotheek wil betalen, een ouder stel van wie de kinderen uit huis zijn of tweeverdieners met kinderen die hun geld anders willen besteden dan aan woonlasten.
 
Omdat het afgelopen College hier nog onvoldoende (eigelijk geen) werk van gemaakt heeft willen wij dat nieuwe College niet lang na de verkiezingen gaat onderzoeken hoe in onze gemeente ruimte kan bieden aan Tiny Houses. Het onderzoek moet dan in samenhang antwoord geven op vragen als: 
  • Welke vormen zijn denkbaar?
  • Zelf bouwen of juist niet?
  • Welke voorzieningen en wijzigingen in wet- en regelgeving zijn nodig?
  • Hebben we met vrijheid, duurzaamheid, eenvoud en betaalbaarheid de belangrijkste uitgangspunten te pakken?
  • En lukt het ons om een Hoogeveense variant te maken?

Laatst gewijzigd op 22 november 2018