Steun ons en help Nederland vooruit

D66 wil dat het helder is wat de doelen zijn van te voeren beleid

D66 wil dat het helder is wat de doelen zijn (SMART) van beleid en welke middelen daarvoor beschikbaar zijn. De doelen vertegenwoordigen een (maatschappelijke) meerwaarde. Daarmee vergroten we de meetbaarheid van de doelen.

D66 pleit voor trendmatige en vergelijkbare gegevens bij de rapportages. Daarbij streven we naar betere statistische onderbouwing of bepaalde maatregelen significant effect heeft of juist niet (objectivering van effecten). Een 0-meting kan hiervoor een vertrekpunt zijn; evaluatie begint voordat je start.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018