Steun ons en help Nederland vooruit

Duidelijke en sterke positie geboortezorg en verloskunde in Hoogeveen

D66 benadrukt  het belang van een sterke positie van de verloskundige en geboortezorg. De verloskundige is een zorgverlener met eigen kennis, competenties en expertise. In de geboortezorg heeft zij een duidelijke en sterke positie. Hieronder schrijven we op wat op hoofdlijnen onze visie is op geboortezorg en welke rol de gemeente heeft.

D66 is voor het versterken van de integrale geboortezorg (patiënt en kind centraal ipv het systeem van de zorg). Integrale geboortezorg is een betere samenwerking tussen alle betrokkenen bij geboortezorg. Hierdoor kan de kwaliteit van de geboortezorg verbeteren. Dat is nodig, omdat Nederland (ook Hoogeveen) lange tijd een relatief hoog babysterftecijfer had. Door deze aanpak kunnen moeder en het kind betere zorg ontvangen en zal vermijdbare babysterfte verder kunnen afnemen. In Hoogeveen heeft een op de zeven baby’s een slechte start in het leven, vooral door vroeggeboorte en een laag geboortegewicht. Daarop hebben medische zorgverleners weinig invloed. De gemeente wel, want die gaat over de gezondheid van de inwoners.

Wat kan de gemeente doen?
Goed om te zeggen dat de gemeenteraad en het gemeentebestuur niet direct invloed heeft op het ziekenhuis en haar bedrijfsvoering. De gemeente kan wel hulp geven bij het aanpakken van de niet-medische problemen. Verloskundigen en gynaecologen kijken niet alleen naar de medische en verloskundige risico’s, maar ook naar de sociale. Zit daar een groot probleem, dan komt de vrouw in een zorgpad terecht waarin ze hulp krijgt van gemeentelijke instanties. Bijvoorbeeld bij schuldsanering of stoppen met roken. Je moet mensen bij de hand nemen en zorgen dat ze weer regie over hun eigen leven krijgen. Dat doen verloskundigen en gynaecologen met de gemeente samen.

Wat het gemeentebestuur ook kan doen is samen met Treant inzetten op scholingsmogelijkheden in Hoogeveen. Het personeel in het ziekenhuis komt met steeds complexere zorg in aanraking. Dat veronderstelt ook bij- en opscholing van het personeel. Want als het personeel onvoldoende geschoold is dan kan het ziekenhuis de gewenste kwaliteit niet waarmaken. Het volledig in de benen houden van het ziekenhuis is niet een doel op zich, wel goede zorg van uitstekende kwaliteit dichtbij. Geboortezorg is hierbij van levensbelang.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018