Steun ons en help Nederland vooruit

Voor- en vroegschoolse voorzieningen en kinderopvang

Veel kinderen hebben in groep 1 van het basisonderwijs een taalachterstand. Het is het meest effectief dat taalachterstanden zo vroeg mogelijk worden ondervangen. Daarom gaan alle kinderen vanaf hun tweede vier dagdelen naar voor- en vroegschoolse voorzieningen.

Kinderopvang is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en biedt ouders de kans om beiden te werken of vrijwilligerswerk te doen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018