Steun ons en help Nederland vooruit

Gasloos Hoogeveen

Alle nieuwbouw in Hoogeveen wordt vanaf midden 2018 gebouwd zonder gasaansluiting. Hoogeveen is in 2040 aardgasvrij.

D66 Hoogeveen wil van het gas af

Nu is het nog zo dat 96% van de huizen in Nederland gas gebruikt voor de verwarming. D66 wil dat stappen gezet worden om huizen niet te verwarmen met Gronings gas, maar met schone energie. Ook nieuwbouwhuizen worden nog steeds verplicht aangesloten op het gasnet. Daar wil D66 een einde aan maken. Helaas is het nog steeds zo dat nieuwbouwhuizen verplicht op het gasnetwerk worden aangesloten. Niet alleen voor Groningen maar ook voor het klimaat is het beter dat Nederland van het gas af gaat. Dan hoeft er op termijn geen gas meer op te worden gepompt en verminderen we de CO2 uitstoot.

Schone energie

Er worden in Nederland naar verwachting tussen 2017 en 2021 ongeveer 230.000 nieuwbouwwoningen gebouwd. Door een voorstel van D66 heeft de Tweede Kamer besloten dat nieuwbouw in principe niet meer wordt aangesloten op het gasnetwerk. Alleen als er zwaarwegende redenen zijn om een nieuwbouwhuis of een nieuw bedrijfspand wel aan te sluiten op het gas, kan de gemeente een uitzondering maken. Er zijn tegenwoordig verschillende uitstekende manieren om je huis te verwarmen met schone energie, zoals warmtenetten en warmtepompen. Als we nu stappen zetten en ook starten om bestaande woonwijken van het gas af te halen, dan profiteert Groningen maar ook onze eigen leefomgeving door een beter klimaat. D66 Hoogeveen wil daarom nu aan de slag.

Nederland gaat van het gas af

Op dit moment telt Nederland 7 miljoen gasaansluitingen. Er is dus haast geboden om snel van het gas af te komen, te beginnen bij nieuwbouwwijken. De aanleg van gasnetten in nieuwbouwwijken kost landelijk jaarlijks 100 miljoen euro. Daar komt bij dat een gasnet al snel 40 jaar mee gaat. Als een nieuwe wijk nu op het gasnetwerk wordt aangesloten, dan moet dat later alsnog vervangen worden door bijvoorbeeld een warmtenet. Daarmee worden onze gemeente maar ook de huizenbezitters onnodig op kosten gejaagd.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018