Steun ons en help Nederland vooruit

Lasten verlaging voor inwoners bij meevallers

Overschotten op de begroting door structurele meevallers worden in de eerste plaats ingezet om lokale lasten te verlagen en/of te investeren in ons vestigingsklimaat om aantrekkelijk te blijven voor bedrijvigheid, bijvoorbeeld door sterke infrastructuur of de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018