Steun ons en help Nederland vooruit

Nieuwe vormen van lokale democratie

Hoogeveen experimenteert met nieuwe en passende vormen van lokale democratie (bijv de Right to Challenge door inwoners).

Als D66 Hoogeveen geloven we in de kracht van mensen en de lokale samenleving. Wij zien dat inwoners, buurten, wijken en dorpen meer ruimte willen en meer ruimte nodig hebben. Wij zien een College voor ons die ervoor kan zorgen dat die ruimte er is. De ruimte voor bijv. de energiecoöperatie die net niet binnen de lijntjes past. Ruimte voor verschil. Echt zeggenschap neerleggen bij het dorpsoverleg en bereid zijn om uitkomsten te accepteren waar in eerste instantie niet aan werd gedacht. Daarbij is het huidige systeem geen doel op zich; veranderingen van regels en instituties sluiten we niet uit. Maar het gaat vooral om verandering van gedrag en houding. Meer verbinden, meer vertrouwen, meer werken vanuit maatschappelijke opgave. Dat zijn onze uitgangspunten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018