Steun ons en help Nederland vooruit

Ruim baan voor de fiets

De fiets krijgt ruim baan in Hoogeveen. D66 wil in de komende periode een fietspadenvisie, -plan en bovenal uitvoering.

Het herstel en reparatie van fietspaden verloopt vlot en snel.

De fietsen- en scooterstalling bij’t station moet nodig worden aangepakt en uitgebreid.

Voetgangers en fietsers krijgen vaker voorrang op het overige verkeer.

Bij de bushaltes in de dorpen zijn goede overdekte fietsenstallingen. Bushaltes liggen in onze dorpen vaak niet op loopafstand. Je fiets moet je met veilig gevoel stallen.

De gemeente onderzoekt de mogelijkheid voor een fietsbrug tussen Hoogeveen Zuid & de Langedijk.

Verkeerssituaties zijn zo dat kinderen veilig lopend of fietsend naar school kunnen.

D66 wil obstakelvrije fietspaden en waar mogelijk binnen de bebouwde kom fietspaden die (rood)geasfalteerd zijn.

De gemeente brengt – waar nodig – op fietspaden buiten de bebouwde kom kattenogen en slimme verlichting aan.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018