Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimte voor innovatieve woonvormen

De gemeente geeft ruimte voor innovatieve woonvormen voor ouderen.

We leven langer en worden ouder: in Hoogeveen zijn ruim 11.000 mensen ouder dan 70. Daarvan woont 90 procent zelfstandig. Dat biedt kansen, maar ook uitdagingen om ervoor te zorgen dat mensen op een prettige manier kunnen blijven wonen.

De meeste mensen ervaren een goede kwaliteit van leven, ondanks de beperkingen die het ouder worden met zich meebrengt. Ja, er zijn ouderen die ziek worden en daar is zwaardere zorg voor nodig. Maar het lijkt alsof er maar twee keuzes zijn: óf thuis wonen óf in een instelling.

Ouderen die geen zware of complexe zorg nodig hebben, maar wel op zoek zijn naar een vorm van gezamenlijk of beschermd wonen, vallen qua woonvorm tussen wal en schip. Deze ouderen zijn te ‘goed’ voor het verpleeghuis, maar willen of kunnen niet meer thuis blijven wonen. Hun sociale netwerk is kleiner geworden, er ontstaan lichamelijke gebreken en de mobiliteit neemt af. Voor deze mensen is het belangrijk om de warmte en veiligheid van anderen om je heen te hebben. Een woonvorm waar je de privacy van een eigen plek hebt maar ook een collectieve ruimte, zoals bijvoorbeeld een gemeenschappelijke woonkamer, keuken of tuin. Dat vraagt om een nieuwe manier van denken én wonen.

Daarvoor is geen hervorming in de zorg nodig, maar wel van het wonen. Maar dit soort nieuwe woonvormen komen maar mondjesmaat op. Hoewel er veel behoefte aan vernieuwing is, staan onnodige regels vaak innovatie in de weg. Mensen worden gedemotiveerd, vaak door financieringsregels en gemeentelijke bureaucratie, om zelf oplossingen te verzinnen. Samenwonen met vrienden of familie, nieuwbouw of verbouw zijn ingewikkeld en tijdrovend, zowel voor particulieren als voor projectontwikkelaars. Het vereist samenwerking tussen de zorg, de woningmarkt en gemeenten, maar ook het lef om de randen van regelgeving op te zoeken.

We moeten de onnodige belemmeringen vanuit wet- en regelgeving wegnemen. Zodat het makkelijker wordt om bijvoorbeeld nieuwe woon-zorgcombinaties vormen als serviceappartementen te ontwikkelen, zodat mensen zelf het initiatief kunnen nemen om met elkaar een project op te zetten voor gemeenschappelijk wonen. Op die manier kunnen we mensen écht de keuze bieden waar ze op welke manier willen leven, wonen en ouder worden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018