Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimte voor nieuwe begraafmogelijkheden, initiatieven en wensen

De gemeente biedt ruimte voor nieuwe begraafmogelijkheden, initiatieven en wensen (natuurbegraven, cremeren, etc). D66 handhaaft de dekking van 70% voor de kosten van graf- en begraafrechten. Bij verlenging van grafrechten kan op basis van een inkomens en vermogenstoets het grafrecht beperkt worden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018