Steun ons en help Nederland vooruit

Verbinding van onderwijs, ondernemers en overheid

D66 zet zich in voor de verbinding van de drie O’s: onderwijs, ondernemers en overheid. Samen met de ondernemers, organisaties en onderwijs ontwikkelen we bij-en omscholingsprogramma’s. Daarnaast mogelijkheden voor stages voor leerlingen en werkzoekenden. D66 vraagt het onderwijs om, in afstemming met het bedrijfsleven, opleidingen aan te laten sluiten bij de vraag vanuit de arbeidsmarkt, opleidingen flexibeler te maken en in te spelen op actualiteiten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018