Steun ons en help Nederland vooruit

Vlinders, bijen en insecten

D66 zet zich in voor de bijen en de vlinders en wil een aanpak voor ecologisch bermbeheer en het aanleggen van bloemenweides en bloemstroken. Hiermee wordt de biodiversiteit versterkt. Verschillende onderzoeken laten zien dat sinds eind jaren tachtig driekwart van de vliegende insecten is verdwenen.

D66 wil dat de gemeente binnen en buiten de bebouwde kom een groenbeleid “op maat” voert, waarbij (herstel van) biodiversiteit en ondersteuning van bedreigde diersoorten het uitgangspunt is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het inzaaien van bermen en niet maaien, zodat een bloeiende berm ontstaat die aantrekkelijk is voor vlinders en insecten, zoals bijenvolken. Verder is het wenselijk dat groene verbindingen worden gemaakt tussen bestaande bosgebieden. Deze zullen de biodiversiteit bevorderen en beschermen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018