Steun ons en help Nederland vooruit

Voortijdig schoolverlaten voorkomen

Jongeren met een startkwalificatie hebben meer kansen in de samenleving. De gemeente werkt samen met scholen, jeugdzorg en welzijnswerkers om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. De huidige aanpak willen we continuere.

Voor leerlingen die goed zijn in hun vak, maar voor wie te hoge eisen aan taal en rekenen leiden tot het risico van uitval, wordt het mogelijk een vakdiploma te halen dat toegang biedt tot de arbeidsmarkt. We verwachten van onderwijsinstellingen dat zij in de regio actief samenwerken met bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen om het aanbod bij de arbeidsvraag te laten aansluiten en voldoende stage- en leerplekken te scheppen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018