Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Duurzaamheid, natuur en milieu

D66 wil een ambitieuze duurzaamheidsagenda opstellen. Hoogeveen heeft in de afgelopen jaren onvoldoende serieuze doelen gesteld op het gebied van duurzame energie en een klimaatbestendige gemeente. Hoogeveen loopt achterop in de ontwikkeling als duurzame gemeente. Zowel voor de gemeente als voor inwoners en ondernemers vraagt duurzaamheid om blijvende inspanningen.

Komende periode willen wij de duurzame ontwikkelingen in Hoogeveen blijvend versnellen en de ambities op het gebied van de energietransitie, afvalreductie en duurzame mobiliteit aanscherpen. D66 vergroent de gemeente, verduurzaamt woningen en wijken, zet zich in voor een aardgasvrij Hoogeveen in 2040 en kiest voor het opwekken van energie in de eigen regio.

Een leefbare gemeente voor onze kinderen