Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Gezond Hoogeveen (zorg)

Een gezonde gemeente is voor D66 een omgeving die uitnodigt tot bewegen en waarin het leuk is om te sporten. Een gezonde gemeente bereidt zich erop voor dat Hoogeveners steeds ouder worden. Dit heeft niet alleen impact op de openbare ruimte, woningen en infrastructuur, maar ook op de gezondheidszorg. Bovendien vraagt het om buurtbewoners die bereid zijn elkaar te helpen. Dit geldt ook voor de ondersteuning van kwetsbare mensen in onze gemeente. Wie zorg nodig heeft, verdient zorg die kwalitatief goed is en ondersteuning die past bij de persoonlijke situatie. Via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) krijgen mensen die persoonlijke zorg. Zij worden geholpen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen leven en thuis te wonen. Voor een gezond Hoogeveen, met toekomstbestendige sociale voorzieningen, richt D66 zich op drie kernwaarden: keuzevrijheid, preventie en kwaliteit.

Inwoners met een hulpvraag geven we ruimte voor een eigen invulling en worden gefaciliteerd door de gemeente, niet betutteld. In het sociaal domein stimuleren we actief zelfredzaamheid en samenredzaamheid van bewoners onderling.

D66 zet in op een gezonde gemeente. In de gemeente Hoogeveen willen wij een zo volwaardig mogelijk zorgaanbod in de regio behouden. D66 is voorstander van kleine en lokale of wijkgebonden woon- en zorginitiatieven en wil deze waar mogelijk ondersteunen. D66 wil zorg en ondersteuning verbeteren, door te innoveren en slim gebruik te maken van nieuwe technologieƫn.

Zorg voor mensen onderling