Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Goed onderwijs

Onderwijs is een van de belangrijkste factoren voor gelijke kansen en persoonlijke ontwikkeling. We willen dat iedereen kansen krijgt voor de toekomst, ongeacht iemands afkomst en achtergrond. Onderwijs is essentieel voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden, mondige mensen en voor het bevorderen van verbinding en dialoog. Dat begint dicht bij huis, op de basisschool en in het voortgezet onderwijs. Daar wordt de basis gelegd. Daarom maakt D66 zich hard voor het beste onderwijs met eerlijke kansen voor iedereen en zet in op een leven lang leren. Wij zijn trots op alle knappe koppen en gouden handjes.

D66 ziet graag dat mensen het beste uit zichzelf halen. Voor jongeren die moeite hebben om mee te komen, maar ook voor jongeren die een extra uitdaging kunnen gebruiken. We willen dat er behalve voor rekenen en taal ook aandacht is voor lichaamsbeweging, de sociale ontwikkeling van het kind, en voor problemen thuis en uitdagingen in samenleving. De gemeente kan, behalve door de uitvoering van haar wettelijke onderwijstaken en bevoegdheden, een verschil maken voor jongeren door (informeel) haar invloed te gebruiken.

Wij zijn trots op alle knappe koppen en gouden handjes