Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Kunst en cultuur

Voor D66 is cultuur een inspiratiebron voor iedereen in Hoogeveen, jong en oud, in de ‘stad’ en in de dorpen er omheen. Het is geen hobby of luxegoed voor enkelen. D66 is van mening dat kennis en cultuur voor iedereen toegankelijk moet zijn. Wij vinden een sterk kunstzinnige, cultureel en creatief aanbod een noodzakelijke voorwaarde voor een open, zich ontwikkelende en verbonden samenleving. Kunst, cultuur en erfgoed hebben voor D66 daarnaast ook economische waarde. Een bloeiende culturele sector is een reden om ergens te willen wonen of te bezoeken en maakt Hoogeveen op die manier aantrekkelijk.

Hoogeveen heeft een schat aan cultuurhistorie, in gewoonten en gebruiken, intellectueel erfgoed, roerend en onroerend goed. Dit biedt mogelijkheden voor ontspanning en recreatie: mensen kunnen genieten van een bezoek aan een historisch monument zoals een kerk, een oude fabriek, een molen. Erfgoed voegt hiermee waarde toe aan de leefbaarheid van de gemeente. Daarnaast vormen monumenten ook een belangrijk deel van de regionale geschiedenis. Het culturele erfgoed vervult daarom ook een educatieve rol. Voor D66 is het van belang om dit culturele erfgoed en de bijbehorende monumenten te behouden, maar eventueel ook te herbestemmen.

Cultuur is van iedereen, voor iedereen en voor iedereen anders