Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Verkeer en mobiliteit “Ruim baan voor de fiets”

Zelf kunnen kiezen waar je heen gaat en daarbij de keuze hebben tussen verschillende vervoersmiddelen levert een belangrijke bijdrage aan onze individuele vrijheid. Hoe makkelijker en sneller we ons van huis naar werk, sport of familie kunnen verplaatsen, hoe groter de mogelijkheden om ons leven in te richten zoals we willen. Daarbij geven we ruim baan voor de fiets en het OV in Hoogeveen.

Sociaal liberalen zijn zich ervan bewust dat keuzes consequenties hebben voor andere mensen en onze leefomgeving. Veel rijdende auto’s en vrachtwagens veroorzaken geluidsoverlast, trillingen en stoten fijnstof uit, terwijl op de plek van een geparkeerde auto geen speelplek of boom kan staan. Verbranding van fossiele brandstoffen draagt bij aan klimaatverandering en bovendien raken deze energiebronnen op. Fossiele brandstoffen passen daarom slecht in ons streven naar toekomstbestendig beleid en duurzame oplossingen. We zien een grote rol voor de overheid in het stimuleren van keuzes met zo min mogelijke negatieve neveneffecten zodat iedereen de kans krijgt om zich makkelijk, snel, schoon en veilig te verplaatsen.

Ruim baan voor de fiets