Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Vrijheid en veiligheid

Zonder veiligheid is er geen vrijheid, democratie of recht. Mensen kunnen niet in vrijheid keuzes maken als zij niet veilig zijn en zich niet veilig voelen. D66 wil dat mensen zich vrij bewegen en in vrijheid keuzes maken over hoe zij hun leven vormgeven. D66 wil dat de gemeente zorgt voor de veiligheid van haar inwoners. D66 vindt dat de gemeente een rol heeft in het beschermen van onze democratische rechtsstaat, als fundament van de vrijheid van ons allemaal, tegen geweld, georganiseerde criminaliteit en andere vormen van ondermijning.

In Hoogeveen ben je vrij om je leven te leiden zoals jij dat wilt. Om eruit te zien zoals je wilt, te geloven wat je wilt en te houden van wie je wilt. Dat kan alleen als Hoogeveen een gemeente is waar mensen niet worden gediscrimineerd of bedreigd. Een samenleving die met elkaar in gesprek blijft gaan. Normaal doen betekent voor D66 dat mensen respectvol handelen en actieve tolerantie tonen.

Het is niet erg dat we het niet altijd eens zijn, maar botsende wereldbeelden mogen nooit aanleiding zijn voor uitsluiting of geweld. In vrijheid je eigen keuzes maken gaat niet wanneer je niet veilig bent of je je niet veilig voelt. Vrijheid en veiligheid zijn twee kanten van dezelfde medaille. Een veiliger Hoogeveen is een gedeelde verantwoordelijkheid. Gevoelens van onrust nemen wij serieus en tegelijkertijd laten we ons niet leiden door angst. Daarom kiezen we voor maatregelen die werken in plaats van schijnveiligheid. Op de eerste plaats willen we criminaliteit voorkomen, juist door de diepere oorzaken hiervan te bestrijden. Dat betekent investeren in kansen voor iedereen.

Het begint met onderwijs