Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Wonen & leven

D66 wil graag dat iedereen ruimte heeft om te wonen, werken en leven. We willen duurzaam bouwen. We willen ruimte voor natuur en milieu, want een prettig leefklimaat is ook gezond en groen. De politieke afwegingen die we maken voor de inrichting van de ruimte beïnvloeden ook onze kinderen en kleinkinderen. We willen dat keuzes 'toekomstvast' zijn, passend bij de context. We hebben daarbij oog voor de cultuurhistorische contexten en versterken daarmee ons erfgoed, zoals woningen en bedrijfsruimten in de Hoofdstraat.

D66 vindt dat iedereen recht heeft op een veilige, groene en gezonde leefomgeving, die inwoners uitnodigt te bewegen, ontspannen en elkaar te ontmoeten. De druk op onze groene omgeving is echter groot. We willen voor iedereen een plek om te wonen en te werken, maar ook voor een plek om te recreëren. Dit geeft soms wrijving en wij willen hier transparant in zijn. D66 maakt expliciet onderscheid tussen intensief beheerd openbaar groen (gazons, perken en parken), agrarisch groen (weilanden en akkers) en (semi)natuurlijk groen (natuur).

Iedereen heeft wensen en eisen voor zijn woonomgeving. Ons doel is dat iedereen in iedere levensfase een passende woning kan vinden, óók toekomstige inwoners. Dit vraagt telkens om duidelijke kaders voor ruimtelijke keuzes, waarin kwaliteit leidend is.

Duurzaam wonen in Hoogeveen

Standpunten